Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία: CBCT

ακτινογραφία στόματος

Η Οδοντιατρική Υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT) αποτελεί σήμερα την πλέον αποτελεσματική ακτινογραφική μέθοδο για την αποκάλυψη μεγάλου αριθμού προβλημάτων των δοντιών και των γνάθων. Η τομογραφία μοιάζει με την ιατρική αξονική ακτινογραφία αλλά η δόση που δέχεται ο ασθενής είναι πολύ μικρότερη.
Η χρησιμότητα της οδοντιατρικής υπολογιστικής τομογραφίας αναδεικνύεται μετά την επεξεργασία των εικόνων, εργασία που απαιτεί γνώση και εμπειρία. Έτσι η εξέταση εξατομικεύεται για κάθε ασθενή ανάλογα με το διαγνωστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.