Παθολογία/ Τραύμα

ακτινογραφία στόματος

Συχνά στις κοινές ακτινογραφίες έχουμε ευρήματα παθολογίας (όγκοι, κύστες, κατάγματα κτλ). Η χαμηλής δόσης οδοντιατρική τομογραφία θα χρησιμοποιηθεί για την πληρέστερη διερεύνηση και για μια πιο ακριβή ακτινολογική διάγνωση

Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία : 3d απεικόνιση κατάγματος.