Μελέτη κροταφογναθικής άρθρωσης (TMJ study)

ακτινογραφία στόματος

Το οστικό υπόστρωμα της κροταφογναθικής άρθρωσης απεικονίζεται με ακρίβεια και σαφήνεια και απεικονιστικά ευρήματα οστεοαρθρίτιδας σημειώνονται έστω και σε πρώιμα στάδια. Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μόνο με κλειστό στόμα είτε με κλειστό και ανοικτό στόμα.

 

Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία: Η άρθρωση με κλειστό στόμα.
Οδοντιατρική Υπολογιστική τομογραφία: 3d απεικόνιση της άρθρωσης.