Μελέτη Εμφυτεύματων (Implant study)

ακτινογραφία στόματος

Η οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία έχει γίνει απαραίτητη εξέταση πριν από τις επεμβάσεις για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.
Για την επιτυχία της επέμβασης ο όγκος του οστού όπου τα εμφυτεύματα θα τοποθετηθούν είναι καθοριστικής σημασίας. Η τρισδιάστατη απεικόνιση και οι τομές των γνάθων (τύπου Denta Scan) δίδουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Οι μετρήσεις, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες εξετάσεις (πχ πανοραμικές) είναι πάντοτε ακριβείς.

Συμβατότητα με Simplant και άλλα προγράμματα χειρουργικής καθοδήγησης.

Για την ασφάλεια της επέμβασης ανατομικά μόρια, όπως το ιγμόρειο και νεύρα, όπως το κάτω φατνιακό πρέπει να προφυλαχθούν. Γίνεται σημείωση (μαρκάρισμα) των ευαίσθητων ανατομικών μορίων για την εύκολη αναγνώρισή τους από τον γιατρό.

Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία: Ο πόρος του νεύρου έχει σημειωθεί (κουκίδα). Τα ύψος και το πάχος του οστού μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια για την ασφαλή τοποθέτηση του εμφυτεύματος.