Μελέτη έγκλειστων δοντιών

ακτινογραφία στόματος

Είτε πρόκειται για έναν έγκλειστο 3ο γομφίο (φρονιμίτη) είτε για ένα οποιοδήποτε άλλο έγκλειστο δόντι (πχ κυνόδοντα) η τομογραφία θα αποκαλύψει την σχέση του με νεύρα της περιοχής, με τα άλλα δόντια καθώς και την θέση του στις γνάθους. Στους φρονιμίτες ο κίνδυνος τρώσης του νεύρου θα αξιολογηθεί με ακρίβεια, όπως και η δυσκολία της επέμβασης. Στα έγκλειστα δόντια θα αξιολογηθεί η θέση τους, η κλίση τους και η δυνατότητα μετακίνησής τους.

Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία: Ο κυνόδοντας βρίσκεται πίσω από τα υπόλοιπα δόντια.
Οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία: 3d απεικόνιση έγκλειστου φρονιμίτη.