Αρχική   |   Γνωριμία   |   Ασθενείς   |   Οδοντιατρική Υπολογιστική Τομογραφία (CBCT)   |   Επικοινωνία   |   Συχνές Ερωτήσεις  

 

             
   

 

Ελάχιστη δόση ακτινοβολίας !!
Μέγιστο διαγνωστικό αποτέλεσμα !!
Πατήστε Εδώ !  

 

 

 

 

 

Ακτινοπροστασία

 

Όλες οι ακτινογραφίες ενέχουν ένα κίνδυνο βλάβης της υγείας καθώς γίνονται με την χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Ταυτόχρονα είναι απολύτως απαραίτητες για να διαγνώσει ο γιατρό σας ένα μεγάλο αριθμό παθολογικών καταστάσεων των δοντιών και των γνάθων και για να καταστρώσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο για την θεραπεία σας.

Ένας απλός τρόπος για να κατανοήσομε την επιβάρυνση μας από μια ακτινογραφία είναι να την συγκρίνομε με την ακτινοβολία του περιβάλλοντος, καθώς όλοι μας ζούμε σε μια θάλασσα ακτινοβολίας που προέρχεται από το διάστημα και από την γη (φυσική ακτινοβολία). Έχει υπολογιστεί ότι μια πανοραμική ακτινογραφία αντιστοιχεί σε 1-3 μέρες φυσιολογικής έκθεσης ενώ μια οδοντιατρική υπολογιστική τομογραφία σε 5- 10 ημέρες. Σε σύγκριση μια αξονική ακτινογραφία άνω και κάτω γνάθου μπορεί να μας εκθέσει σε δόση μεγαλύτερη των 6 μηνών. Οι τιμές αυτές βέβαια πάντα εξαρτώνται από τον ακτινολόγο και από την ρύθμιση των μηχανημάτων που αυτός κάνει.

Είναι φανερό ότι οι δόσεις στη οδοντιατρική ακτινολογία είναι σχετικά μικρές και έτσι μικρός είναι και ο κίνδυνος.


Παρόλαυτα, είναι καθήκον της Γναθοπροσωπικής Ακτινολογίας να παρέχει την μέγιστη διαγνωστική ακρίβεια με την ελάχιστη επιβάρυνση για τον ασθενή. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση ακτινολογικών μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, με την εξατομίκευση της δόσης με βάση τον ασθενή και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και με την χρήση της σωστής ακτινογραφικής εξέτασης για το διαγνωστικό πρόβλημα που έχομε.

Η Γναθοπροσωπικη Ακτινολογία διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και τις εγκρίσεις για την εκτέλεση των εξετάσεων όπως αυτά απαιτούνται από τον νόμο και εκδίδονται από το κέντρο πυρηνικών ερευνών “Δημόκριτος”.
 

  • Αποστολάκης Δημήτρης
  • Dental Radiology Dimitris

 

 

 

 
Copyright 2010 Dental Radiology - Powered by G-Squared Group - Recommended by Chania Citizen Guide